O Nama

U STEM TEAM-u vjerujemo u jednakost i prilike za sve žene, djevojke i djevojčice

STEM TEAM  jedinstvena je platforma u BiH, ali i u regionu, koja je namijenjena jačanju žena u STEM naukama. Moto našeg tima jeste “Encourage, Empower, Engage”. Tri E su naša obaveza kao studentica i djevojaka iz struke da ohrabrimo i druge da se bave STEM-om. Naš cilj i obaveza je osnažiti sve djevojčice, djevojke i žene da se usmjere STEM naukama.

VIZIJA

Naša vizija je jasna: više žena u nauci. Međutim, znamo da su za to potrebni mali koraci i mnogo rada. STEM Team je tu da motiviše sve devojčice i žene uzrasta od 7-77 da se odluče za STEM kao prirodan izbor. Kroz niz aktivnosti, radionica, izazova i razgovora želimo što više motivisanih za nauku na području cijelog Balkana.

MISIJA

Naša misija je tamne statistike o ženama u nauci učiniti izbalansiranim i pozitivnim. STEM je način života i nešto što se uči odmalena. Smatramo da su roditeljski angažman, ženski uzor i rana spoznaja jedni od ključnih faktora da se više djevojaka odluči za STEM.

CILJEVI

Opći cilj je osnažiti mlade inženjerke i naučnice, studentice, djevojčice, djevojke, žene, te im pokazati da kultura, tradicija, predrasude i stereotipi ne mogu i ne trebaju uticati na njihov profesionalni život. Mi znamo koliko je podržavamo sve djevojke i djevojčice u želji da budu ono što jesu.

UPOZNAJTE NAŠ TIM

Struktura našeg tima se sastoji od tri sektora koji obuhvaćaju sve segmente platforme i obavljaju različite poslove neophodne za funkcionisanje cijelog tima:

 

PROJECT MANAGEMENT

 

Primarna uloga ovog sektora jeste pronalazak, pisanje i provođenje projekata, te kreiranje događaja i izazova u vezi projekata na društvenim mrežama. Također, ovaj sektor je u kontinuiranoj potrazi za mogućim saradnjama sa organizacijama i kompanijama.

 

EDITING OFFICE


Ovaj sektor  neizostavan je dio platforme za promociju sadržaja. Članovi ovog sektora zaduženi su za kreiranje, istraživanje, odabir, pisanje, lektorisanje i dizajn sadržaja na socijalnim mrežama, te intervjuisanje i kreiranje sadržaja za web.

 

 

 I T

 

Ovaj sektor razlog je vaše posjete našoj platformi. Cijela priča bila bi nezamisliva bez IT sektora. Najveći i najvažniji zadatak ovog sektora bio je kreiranje web stranice koju koristimo kako bismo vas obavještavali o svim novostima i prilikama u STEM svijetu.

NAŠE STEMAŠICE