Kategorije
Uncategorized

Alma Strika

Alma Strika je studentica fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Sa iskustvom u radu printanih i web medija, bit će glavna i odgovorna za sadržaj na web platformi koju pripremamo.

Alma radi kao instruktorica sa učenicima i učenicama osnovnih škola i na taj način nauku približava najmlađima. Radom na STEM Team platformi cilj joj je motivisati i ohrabriti djevojčice i djevojke da se bave naukom.

Support our organization by sharing this content!

Komentariši