Kategorije
Wonder STEM

Academy for Women

Piše: Ajla Karović

Da li možete zamisliti dijete u prvom razredu osnovne škole kako uči da postoje ženski i muški poslovi? Kako smo dopustili da u modernom svijetu u kojem danas živimo još uvijek razdvajamo ljude i interese na za vas i za nas? Pomislite na osjećanja jedne male prvakinje kada bi joj neko rekao da ne može postati vatrogasac jer to rade dječaci. Nažalost, studijama je pokazano da djeca sa šest godina počinju posmatrati zanimanja sa aspekta podjele na osnovu spola. Mi itekako možemo doprinijeti tome i buditi promjene koje želimo vidjeti.

Žene za žene – Solidarnošću do promjena

Jedan glas razuma i promjena je upravo nevladina organizacija pod nazivom Akademija za žene. Njihov krajnji cilj je razvijanje i jačanje potencijala kako žena, tako i mladih u svim sferama društva. U sklopu projektnih aktivnosti ova organizacija promoviše ljudska prava, demokratiju i rodnu ravnopravnost u društvu. Akademija za žene nudi neformalno obrazovanje o političkoj pismenosti za mlade koji su angažovani u političkim organizacijama poput foruma, odbora i omladinskih udruženja, kao i mlade koji nisu politički aktivni. Možda nismo ni svjesni da nam organizacija poput ove treba mnogo više? 

Kada bolje razmislite, jasno vam je zašto. U izbornim procesima i procesima donošenja odluka na društveno-političkoj sceni, mladi, a posebno mlade žene, često se nađu kao gledatelji, a ne aktivni sudionici. Prema podacima Ujedinjenih nacija, a referentno na trenutno poznate, spolna ravnopravnost na najvišim pozicijama u politici neće biti dostignuta ni za narednih 130 godina! Prema statistikama navodi se također da je svega nešto manje od 2% parlamentaraca u svijetu ispod 30 godina. Šta je problem, pitate se? 

Iako je u igri mnogo faktora, jedan od ključnih razloga je politička pismenost. U Bosni i Hercegovini ne postoji formalno obrazovanje za mlade po ovom pitanju. Akademija za žene razvila je četiri modula kroz koja se obrađuju teme neophodne za aktivno uključenje mladih u društveno-politički život i procese u BiH, ali i kako bi potakli spoznaju vještina neophodnih za govor i kritičko mišljenje. Praktikovanje neformalnog obrazovanja kroz koje se stiče politička i medijska pismenost, kod mladih i žena utiče na povezivanje različitih protagonista, buđenje i podizanje svijesti o pravima, ali i obavezama nas kao pojedinaca/nki. 

Zanimljivo je da Akademija za žene realizira projekat Žene za žene – solidarnošću do promjena. Svjedoci smo da se politička scena na Balkanu odlikuje nedostatkom prakse, iskustva i pravilnih primjera kroz koje bismo mogli interpretirati politike koje se odnose na žene i društvo u cjelini. Ovaj projekat odlična je motivacija ženama raznih dobnih skupina da budu aktivne u oblastima javnog života, te da zajedničkim snagama i liderskim duhom ojačaju poziciju žena na političkoj sceni u BiH. Važno je da, posebno žene, budu svoje svjetlo na kraju tunela, da se dokažu i pokažu sceni šta je to politička (ne)pismenost. 

Žene za žene – Solidarnošću do promjena
Support our organization by sharing this content!

Komentariši