Kategorije
Wonder STEM

Šta je STEM?

STEM je tema na koju se danas mnogo govori u obrazovanju, a predstavlja akronim za nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Skraćenicu STEM uveo je NSF (National Science Foundation – Nacionalna fondacija za nauku). Prethodno je Fondacija koristila SMET kao kraticu za sva područja koja su obuhvatala ove discipline i sistem integrisan znanjem i vještinama navedenih područja. Međutim 2001. godine američka biologičarka Judith Ramaley, tada pomoćnica direktora za obrazovanje i ljudske resurse u NSF-u, promijenila je SMET u STEM. Od tada se STEM program proširio na mnoge zemlje izvan SAD-a, kao što su: Australija, Kina, Francuska, Južna Koreja, Tajvan i Velika Britanija, a danas je ovakav program zastupljen u skoro svim zemljama širom svijeta.

Najviše se koristi definicija STEM-a koja je razvijena u jugozapadnoj Pensilvaniji. Njena je prednost u tom što jasno povezuje obrazovne ciljeve s potrebama radne snage:

“STEM je interdisciplinarni pristup učenju u kojem su rigorozni akademski koncepti povezani sa stvarnim poukama, dok studenti primjenjuju nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku u kontekstima koji stvaraju veze između škole, zajednice, posla i globalnog preduzeća, a koji omogućavaju razvoj STEM pismenosti i time sposobnost da se takmiče u novoj ekonomiji.”

Učitelji STEM-a, usmjereni na poboljšanje nastave nauke i matematike, koriste nekoliko različitih pristupa. Naprimjer, neki učitelji integriraju projektne aktivnosti koje zahtijevaju znanje i primjenu vještina u određenim područjima, poput inženjerstva. U nekim slučajevima dodaju se ili proširuju izvannastavne aktivnosti, uključujući timska takmičenja u kojima studenti rade zajedno (naprimjer, za izradu robota).

Australijsko istraživanje o globalnim STEM politikama i praksama otkrilo je 2013. godine da zemlje širom svijeta rade na proširenju sudjelovanja nedovoljno zastupljenih skupina (žena i djevojaka) u STEM studijama i karijerama.

STEM program do danas se mnogo razvio, te predstavlja jedinstveni pristup poučavanja i učenja koji se usredotočuje na različite stilove učenja i interese pojedinaca. To znači da STEM obrazovanje može ponuditi svakom studentu nešto za njega. Za razliku od tradicionalnih obrazovnih sistema u kojima su predmetna područja odvojena, STEM obrazovanje naglašava tehnologiju i integrira sve predmete tako da se sve discipline međusobno povezuju.

Zašto STEM privlači toliko pažnje? Zato što teži k jednostavnoj izvedbi i potiče na razmišljanje povezujući učionice s realnim svijetom. 

STEM naglašava saradnju, komunikaciju, istraživanje, rješavanje problema, kritičko razmišljanje i kreativnost – vještine koje su studentima potrebne za uspjeh u današnjem svijetu bez obzira na individualne interese ili ciljeve u karijeri. STEM je izravan odgovor na spoznaju da će se naša budućnost graditi na sposobnostima za inovacije, izume i kreativno rješavanje problema.

Izvor: https://www.britannica.com/topic/STEM-education

Piše: Maida Hodžić

Support our organization by sharing this content!

Komentariši