Kategorije
Wonder STEM

R. S. Makedonija prva u Evropi po procentu žena istraživača

Piše: Teodora Cvetković

Teško je devojci ili ženi u jednoj patrijarhalnoj zajednici da zauzme mesto muškarca ili da se izdigne iznad njega. Ženama na Balkanu uvek je to bio izazov. Mnoge žene su uspele da prevaziđu rodnu nejednakost, da izađu iz okvira stereotipa i predrasuda i da postanu velike i poznate naučnice, ne samo na Balkanu, već i širom sveta.

Ženska prava su i danas tema svake rasprave. Ali žene čvrsto koračaju svetom i svaka njihova zamisao urodi plodom. Tako je i u naukama. Kako nam je poznato, Republika Severna Makedonija je zauzela mesto broj jedan u Evropi zastupljenošću žena u nauci, prema statističkom istraživanju koje je uradio UNESCO 2019 godine.

Prema statistici u 2015. godini, 44,2% su stručnjaci i naučnici, a 55,8% stručnjakinje i naučnice.

U 2016. godini broj muškaraca se povećava za 1,5% i iznosi  43,7% ukupno, a broj žena dolazi na 56,3%, dok u 2017. godini 44,1% su muškarci, a 55,9% žene. A prema najnovijem istraživanju iz 2019. godine napravljenom pri Institutu za statistiku UNESCO, utvrđeno je da na svetskom nivou samo 29,3 % od istraživača su žene. 

Naime, izveštaj iz juna 2019. pokazao je da je u Republici Severnoj  Makedoniji  procenat žena istraživačica  52,3%. Ovaj procenat pokazuje da ima nade, da se žene i devojke mogu izboriti i mogu biti deo jedne globalne promene, a to mogu uraditi tako što će postati uspešne u svojoj oblasti, u nauci, ali pre svega u životu koje su same izabrale živeti.

Za to koliko je zanimljivo biti deo istraživanja informatičke tehnologije, priča mlada  naučnica IT sektora Monika Rizovska. Ona je za British Council S. Makedonija izjavila da je prilikom upisa na fakultet bila skeptična jer je mislila da informatika podrazumeva celodnevni boravak ispred kompjutera. Ali sada, kao deo najveće IT kompanije u S. Makedoniji ona ističe: „Kad svaka devojka i žena da sebi mogućnost da istražuje IT profesije i mogućnost da realizuje svoj potencijal u njima, onda uspeva da izgradi karijeru koja je izgledala nedostižno ili je nosila stereotipni naziv „muška profesija”.

Za Radio MOF mlade naučnice koje su uspele da izgrade karijeru izjavljuju da je u R.S. Makedoniji teško uspeti, ali znanjem koje su stekle tokom studija i naučnih istraživanja pomogli su im i otvorili su im vrata ka Evropi. “Rad na sebi i rad sa ljubavlju prema nauci je nešto što je najvažnije”, poručuju one.

Support our organization by sharing this content!

Komentariši