Kategorije
Wonder STEM

Prednosti STEM pristupa u obrazovanju

Piše: Amina Hasagić

STEM pristup obrazovanju u svijetu bilježi rast i razvoj. Na našim je područjima STEM pristup u obrazovanju u počecima i odvija se kroz projekte i inicijative, kroz koje se promiče u bh. obrazovanje.

Prednosti su STEM pristupa u obrazovanju mnogobrojne. U ovom tekstu opisat ćemo vam sve prednosti STEM pristupa u obrazovanju te objasniti mehanizme njegovog djelovanja. Među njima izdvaja se pristupačnost učenicima jer se pored apstraktnih, uče i konkretnim stvarima pomoću kojih se lakše zapošljavaju. S tim u vezi stoji i zanimljivija nastava. S druge strane korištenje STEM pristupa proširuje bazu za razvoj STEM industrije i ekonomije te pomaže pri izgradnji kritičkog mišljenja, rješavanju problema i logičkom zaključivanju kod učenika osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.

Za održiv pristup u školovanju potreban je temeljiti, sistemski i dugogodišnji rad nadležnih institucija. Pozitivni učinci STEM pristupa u obrazovanju, traže kvalitetno osposobljavanje prosvjetnih radnika, kako bi oni mogu samostalno kreirati i prilagođavati STEM sadržaje učenicima. Tek nakon što se osposobe, prosvjetni radnici mogu krenuti s izvođenjem STEM pristupa u obrazovanju za svoje učenike. Osim toga, od učenika se zahtijeva i očekuje sticanje osnovnog znanja iz nastavnih predmeta, ali i izgradnja vještina saradnje, kritičkog mišljenja, kreativnosti i rješavanja problema. Na osnovu toga oni će biti spremniji i pristupačniji za tržište. 

Važno je da škole imaju partnerstva s tercijarnim sektorom i industrijama kako bi motivisali učenike da stiču temeljna znanja i vještine iz STEM-a. Upoznavanje sa STEM-om najbolje je započeti u ranom djetinjstvu te nastaviti kroz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Nakon srednjeg obrazovanja kroz STEM pristup učenici će na tržištu rada imati veću prednost u odnosu na ostale koji nisu obrazovani po ovom pristupu. STEM poslovi vremenom postaju i postajat će važniji, odnosno razvijat će se i biti bolje plaćeni u odnosu na druge poslove.

Support our organization by sharing this content!

Komentariši