Kategorije
Uncategorized

Amina Ćutuk

Amina Ćutuk je studentica odsjeka za Industrijski inženjering i menadžment na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Područje interesovanja ove buduće inženjerke je rad sa ljudima. Uz rad sa studentima shvatila je da je najveći problem mladih ljudi u manjku samouvjerenosti i samopoštovanja. Smatra da za uspjeh u nekom poslu primarno morate voljeti to što radite i pored znanja s vremenom sticati i vještine bitne za posao.

Amina je završila edukacije u oblastima timskog rada, a on je osnova svakog uspješnog projekta u gradnji povjerenja među članovima i širenju mogućnosti za uspjeh. “U životu gubite samo ako ne pokušate” je parola zbog koje je podržala našu ideju i vjeruje da će se svijest mladih ljudi probuditi kada vide da je moguće uspjeti i u nečemu što „nije za tebe“.

Kategorije
Uncategorized

Isidora Janeva

Isidora Janeva je studentica Biznis informatike na Informatickom fakultetu Univerziteta “Goce Delcev” u Shtipu. Njen rad sa lokalnim biznisima u procesu njihove digitalizacije je njeno polje interesovanja i njena želja jeste da pomogne da što više ljudi očuva svoje voljene porodične firme. Isidora je istovremeno veoma uključena u radu sa mladima.

Radom na STEM Team platformi htjela bi da pokaže i dokaže mladim djevojkama na Balkanu da je moguće ostvariti sve što zamisle. Samo treba početi sa radom, imati vjere u sebe, biti hrabar i zatražiti pomoć od kolegica.

Kategorije
Uncategorized

Hana Bezdrob

Hana Bezdrob je studentica elektrotehnike na Univerzitetu u Sarajevu. Njena strast je IT svijet, što je tema njenog studija kao i oblast u kojoj se poslovno okušala još po završetku druge godine fakulteta, usput uspješno završavajući studij. Njen zadatak na ovom projektu je rad na izgradnji web platforme.

Kroz svoje vlastito iskustvo, kao i kroz iskustvo stečeno kroz držanje instrukcija i fakultetskih vježbi studentima, uvidjela je značaj ohrabrivanja ljudi da prepoznaju i izgrade svoj potencijal u oblastima koje ih zanimaju, uprkos svim predrasudama. Njena želja i cilj je da ovaj projekat bude poticaj djevojčicama, djevojkama i ženama da se zainteresuju za STEM, kao i da bude motivacija za pokretanje drugih pozitivnih priča u našem društvu.

Kategorije
Uncategorized

Alma Strika

Alma Strika je studentica fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Sa iskustvom u radu printanih i web medija, bit će glavna i odgovorna za sadržaj na web platformi koju pripremamo.

Alma radi kao instruktorica sa učenicima i učenicama osnovnih škola i na taj način nauku približava najmlađima. Radom na STEM Team platformi cilj joj je motivisati i ohrabriti djevojčice i djevojke da se bave naukom.

Kategorije
upoznajteNas

Nejra Mujagić

Nejra Mujagić je studentica građevine na Univerzitetu u Istanbulu. Nejra vjeruje u ravnopravnost žena u STEM naukama. S ciljem uvezivanja svih stemašica, došla je na ideju osnivanja STEM Team platforme. Želi da ohrabri i motiviše djevojčice, djevojke i žene da se bave STEM-om i da dokaže da STEM nauke nisu muške nauke.

Nakon mjeseci razmišljanja, uobličavanja i skiciranja, što same web stranice što sadržaja na društvenim mrežama, s ponosom se može reći da je nakon razgovora sa studenticama STEM nauka Univerziteta u Sarajevu, platforma počela da zaživljava.