Kategorije
Uncategorized

Amina Ćutuk

Amina Ćutuk je studentica odsjeka za Industrijski inženjering i menadžment na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Područje interesovanja ove buduće inženjerke je rad sa ljudima. Uz rad sa studentima shvatila je da je najveći problem mladih ljudi u manjku samouvjerenosti i samopoštovanja. Smatra da za uspjeh u nekom poslu primarno morate voljeti to što radite i pored znanja s vremenom sticati i vještine bitne za posao.

Amina je završila edukacije u oblastima timskog rada, a on je osnova svakog uspješnog projekta u gradnji povjerenja među članovima i širenju mogućnosti za uspjeh. “U životu gubite samo ako ne pokušate” je parola zbog koje je podržala našu ideju i vjeruje da će se svijest mladih ljudi probuditi kada vide da je moguće uspjeti i u nečemu što „nije za tebe“.

Support our organization by sharing this content!

Komentariši